TAKRIVbiglogo  

 FB 

 

 

 מתקרב הדדליין להגשה למסלולי קופרו

קופרו

מתקרבים הדדליינים לשני מסלולים להגשה של קופרו: השוק הישראלי למדיה דוקומנטרית 

במהדורתו ה-20, שיערך בתאריכים 3-7 ביוני 2018.

מסלול ערוץ לשניים

מסלול לפגישות אישיות (אחד על אחד) בין יוצרים ישראלים לבין מגוון 
משקיעים פוטנציאליים מחו"ל: מפיקים בינלאומיים, עורכי תוכן, קניינים ומפיצים פוטנציאליים.
מועד הגשה מוקדמת:  1.2.18
מועד הגשה אחרון: 1.3.18

aaaa.linkלתנאי ההרשמה ופרטים נוספים >>

aaaa.linkלטופס הגשה >>

מסלול ראף קאט 

 

היוצרים מוזמנים להגיש למסלול - סרטי תעודה בעלי פוטנציאל בינלאומי,
המצויים בשלבי עריכה מתקדמים.

מועד הגשה אחרון: 18.3.18

 aaaa.linkלתנאי ההרשמה ופרטים נוספים >>

 

aaaa.linkלפרטים נוספים באתר קופרו >> 

 
דף הבית | אודות | קישורים יצירת קשר | חדשות | מפת האתר © כל הזכויות שמורות Design by Maria Etinger בניית אתר  אינטרנט
. סינמטק תל אביב רח' שפרינצק 2, תל אביב בניית אתרים