TAKRIVbiglogo  

 FB 

 

 

 קול קורא: הצעות למאמרים לגיליון 16 של ״תקריב״

TAKRIVbiglogo

דדליין לשליחת הצעות: 31.1.2018

הגיליון הבא של כתב העת "תקריב" לקולנוע תיעודי יוקדש לנושא:
״עשרים שנות תיעוד מקומי: חשיבה מחודשת״, בעריכת ד״ר אוהד לנדסמן.

יוצרי "תקריב" מזמינים כותבים וכותבות מתחום ביקורת הקולנוע ומחקר התרבות להתייחס 

לשאלות הקשורות בנושא זה. הצעות/טקסטים יש לשלוח למייל: ohad.landesman@gmail.com

בין השאלות בהן נעסוק בגיליון:

​​​​כיצד הושפע והופרה נוף התיעוד המקומי ממסורות תיעוד קיימות בקולנוע הדוקומנטרי העולמי,
ומהצלחתו המסחרית בעשרים השנים האחרונות?
כיצד ניתן לאפיין, או אף להסביר, את התופעה המקומית של ״בלוקבאסטרים בסינמטק״
ביחס לנושאים שבהם הסרטים עוסקים?
מה הייתה ההשפעה, הלכה למעשה, של הרגולציות בתעשייה והשינוי המהותי שחל בשחקני
המפתח בה על היצירה המקומית? 

אנו מחפשים גם מאמרים המתייחסים באופן כללי להתפתחותם של הביקורת והמחקר על קולנוע
תיעודי בארץ. מדוע לא זכה עד כה הקולנוע התיעודי המקומי, למרות הצלחתו המרשימה מבחינה
מסחרית וביקורתית, להתייחסות ביקורתית מקיפה ומעמיקה?

עורך הגיליון: ד״ר אוהד לנדסמן

עורכי "תקריב": רן טל, ענת אבן

aaaa.linkלפרטים נוספים >>

 
דף הבית | אודות | קישורים יצירת קשר | חדשות | מפת האתר © כל הזכויות שמורות Design by Maria Etinger בניית אתר  אינטרנט
. סינמטק תל אביב רח' שפרינצק 2, תל אביב בניית אתרים