TAKRIVbiglogo  

 FB 

 

 

 קולות קוראים חדשים: מפעל הפיס

unnamed (4)

 

דדליין להגשה: 4.2.2018 בשעה 23:59

קולות קוראים חדשים ללמענקי מפעל הפיס לתרבות ואמנות 2018 - חלק ב׳.

פורסמו הקולות הקוראים של מפעל הפיס למענקים ביצירה לשנת 2018.
בתחום הקולנוע נפתחו שני מסלולים:

1. הפקת סדרות דרמה ישראליות לטלוויזיה.

סיוע בהפקת סדרות דרמה ישראליות הכלולות בהגדרת "תכנית סוגה עילית"
כהגדרתה בכללי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו והמיועדות לשידור בטלוויזיה,
באמצעות הקצאת מענק הפקה לסדרה, וזאת במטרה לעודד הפקות דרמה איכותיות.

סכום המענק המבוקש: מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום שבין
250,000 ₪ לבין 400,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.
רשאי.ת להגיש בקשה: תאגיד שהוא חברת הפקה עצמאית
(שאינו חברת בת/מסונפת/קשורה של גוף משדר).

aaaa.linkלקול קורא >>

2. סיוע בהפקת סרטי אנימציה קצרים פרי יצירתם של יוצרים ישראליים.

שימו לב, התמיכה אינה מיועדת לסטודנטים, לסרטי גמר ולהפקה הנעשית
במסגרת לימודית כלשהי.

סכום המענק המבוקש: מענק מפעל הפיס בפרויקט זה צפוי להיות בסכום 
שבין 75,000 ₪ ל- 150,000 ₪ לכל בקשה שתאושר.

רשאי.ת להגיש בקשה: יוצר (יחיד) או תאגיד המגיש בקשה עבור יוצר,
העומדים בתנאי הסף.

aaaa.linkלקול קורא >>

 

 

 

 
דף הבית | אודות | קישורים יצירת קשר | חדשות | מפת האתר © כל הזכויות שמורות Design by Maria Etinger בניית אתר  אינטרנט
. סינמטק תל אביב רח' שפרינצק 2, תל אביב בניית אתרים