TAKRIVbiglogo  

 FB 

 

 

 קול קורא: פרס מפעל חיים בתחרות הקולנוע הדוקומנטרי

פורום היוצרים הדוקומנטרים שמח לציין גם השנה את פועלם של יוצרים ויוצרות שתרמו

pislonwidesmallרבות לתחום היצירה הדוקומנטרית והתרבות הישראלית.

חברי וחברות הפורום מוזמנים לשלוח הצעות לפרס מפעל חיים שיוענק במסגרת
טקס הקולנוע הדוקומנטרי הישראלי לשנת 2017!

את ההצעות יש לשלוח בצירוף נימוקים למייל: anatm.forum@gmail.com 
עד לתאריך 15.9.17.

מתוך תקנון התחרות: "ככל שהנהלת הפורום תחליט כי בשנה זו יוענק פרס זה, חברי
הפורום יוזמנו להציע מועמדים לפרס מפעל חיים. הצעת המועמדים תעשה בכתב ותופנה
ליו"ר ועדת הפרס. ועדת הפרס תבחר עד שלושה מועמדים ותביא את שמותיהם בפני הנהלת
הפורום. זהות הזוכה בפרס מפעל חיים תוכרע ע"י הנהלת הפורום בהתאם לשיקול דעתה."

 

 
דף הבית | אודות | קישורים יצירת קשר | חדשות | מפת האתר © כל הזכויות שמורות Design by Maria Etinger בניית אתר  אינטרנט
. סינמטק תל אביב רח' שפרינצק 2, תל אביב בניית אתרים