TAKRIVbiglogo  

 FB 

 

 

 קול קורא: סרטי תעודה לערוץ הכנסת

דדליין לשליחת הצעות: 17.9 בשעה 18:00

* עדכון חשוב: תנאי המכרז לא עומדים בסטנדרט נאותות הפקה ולפיכך אנחנו לא ממליצים
לענות לקול הקורא בזמן זה. אנחנו נמצאים בקשר עם ערוץ הכנסת לגבי פרטי המכרז ונעדכן בשינוי *

ערוץ הכנסת יוצא בקול קורא לקבלת הצעות לסרטים דוקומנטריים או תעודה באורך 60 דקות.

הסרטים יכולים להיות במגוון נושאים ביניהם: דמוקרטיה, מעמדה של הכנסת כבית המחוקקים, 

מגדר, מגזר, פריפריה, מקומו של המשפט העברי, הכנסת כמקום לדיאלוג בין מדינה יהודית ודמוקרטית.

יינתן דגש על חיזוק ערכי הדמוקרטיה ופנייה לקהלים רחבים.

הערוץ מזמין אתכם להגיש הצעות בכל נושא, אך תהיה עדיפות ברורה לנושאים המצוינים לעיל.

תקציב הסרט לא יעלה על 100,00 ש״ח.

המועד האחרון להגשה: 17/9/17 בשעה 18:00.

aaaa.linkלקול קורא >>

 

 
דף הבית | אודות | קישורים יצירת קשר | חדשות | מפת האתר © כל הזכויות שמורות Design by Maria Etinger בניית אתר  אינטרנט
. סינמטק תל אביב רח' שפרינצק 2, תל אביב בניית אתרים