TAKRIVbiglogo  

 FB 

 

 

 קול קורא: הגשת מועמדות לאות הגיוון ע"ש דב לאוטמן

דדליין להגשה: יום שני 20.7.2017

אות הגיוון ע״ש דב לאוטמן מוענק זו השנה הרביעית, על ידי ארגון מעלה והפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה,

לפעולות של עסקים המקדמות שילוב ופיתוח כלכלי של אוכלוסיות בתת תעסוקה.

האות מבקש לקדם עשייה ויוזמות המייצרות תשתית, הזדמנויות, הכשרות, כלים וככלל, מפתחות את
פוטנציאל ההשתלבות של אוכלוסיות בתת תעסוקה בכלכלה; בהשתלבות בעולם התעסוקה ויזמות ופיתוח כלכלי.

הזוכים ייבחרו על ידי וועדה ציבורית תוך מתן משקל לפרמטרים המפורטים בטופס ההגשה, היקף ההשפעה
של התכנית, משך פעולתה, ומידת החדשנות שלה בקידום התחום בישראל. דגש מיוחד מושם על היבטים של
יצירת סביבת עבודה רב תרבותית.

כאמור, כל המועמדויות הרלוונטיות אשר יוגשו לאות, יוצגו (בהסכמת החברה) באתר האות במטרה לאפשר
למידה הדדית מהעשייה.

הגשת המועמדות באמצעות השאלון, תתאפשר עד ליום 20.07.2017 למייל info@maala.org.il

aaaa.linkלפרטים נוספים ולהורדת השאלון >>

 

 
דף הבית | אודות | קישורים יצירת קשר | חדשות | מפת האתר © כל הזכויות שמורות Design by Maria Etinger בניית אתר  אינטרנט
. סינמטק תל אביב רח' שפרינצק 2, תל אביב בניית אתרים