TAKRIVbiglogo  

 FB 

 

 

 מפעל הפיס מזמין סרטים דוקומנטרים למיזם ״ימי תרבות״

d79cd795d792d795-d79cd790d7aad7a8-d79cd79cd790-d79bd799d7aad795d791שימו לב, הוארך מועד ההגשה ל- 14.5.17 ועודכנו תנאי הסף:

בוטל תנאי הסף בדבר תמיכת משרד התרבות.
עודכן תנאי הסף בדבר מועד העלייה בעבר של המופע/הסרט המוצע:
למופעים: המופע המוצע הועלה על במה והוצג בפני קהל שרכש כרטיסים,
לפחות פעם אחת מאז ה-1.1.2016 ועד למועד קיום ימי תרבות 2017.
לסרטי דוקו: מועד יציאתו לאור של הסרט המוצע הינו לכל המוקדם
ה- 1 ביולי 2016 ועד למועד קיום ימי תרבות 2017.

 גופי תרבות, אמנים מקצועיים ויוצרי סרטים דוקומנטריים מוזמנים להגיש הצעות
למופעים ולסרטים למיזם ימי תרבות 2017, המתקים זו השנה החמישית בין
התאריכים 13-7 בספטמבר 2017.

יש לקרוא בעיון את תנאי הסף והקריטריונים להגשה ואת בטופס הבקשה
ולמלא את כל הנדרש להשלמת הגשת ההצעות.

aaaa.linkלכל הפרטים >>

aaaa.linkלהגשה >>

 
דף הבית | אודות | קישורים יצירת קשר | חדשות | מפת האתר © כל הזכויות שמורות Design by Maria Etinger בניית אתר  אינטרנט
. סינמטק תל אביב רח' שפרינצק 2, תל אביב בניית אתרים