TAKRIVbiglogo  

 FB 

 

 

 קול קורא לגיליון 14 של כתב העת תקריב

TAKRIVbiglogoהגיליון הבא של כתב העת "תקריב" לקולנוע תיעודי יוקדש למשולש יוצר-סרט-צופה, 
תוך התמקדות בשאלות על מהות חוויית הצפייה וההשפעה של המדיום על הצופים.

יוצרי "תקריב" מזמינים כותבים וכותבות מתחום ביקורת הקולנוע ומחקר התרבות להתייחס
לשאלות הקשורות במשולש זה, לחוויית הצפייה כפי שהיא כיום, להיסטוריה שלה, למחקרים
ולתיאוריות שפותחו סביבה ואף להרהור על עתידה של הצפייה כאחד מעמודי התווך של החוויה
האנושית.

עורך הגיליון: רענן אלכסנדרוביץ

עורכי "תקריב": רן טל, ענת אבן

aaaa.linkלפרטים נוספים >>

aaaa.linkלהגשה >>

 
דף הבית | אודות | קישורים יצירת קשר | חדשות | מפת האתר © כל הזכויות שמורות Design by Maria Etinger בניית אתר  אינטרנט
. סינמטק תל אביב רח' שפרינצק 2, תל אביב בניית אתרים