TAKRIVbiglogo  

 FB 

 

 

 קול קורא להגשות לפרויקט קולנוע של קרן רבינוביץ'

KOLNOAprojמועד אחרון להגשה: 2.3.17

קרן רבינוביץ לאמנויות – פרוייקט קולנוע שמחה לבשר על פתיחת מועד הגשה מקוונת (אינטרנטית)
של בקשות תמיכה בתחומים השונים של פרוייקט קולנוע.

שימו לב, בקשות תמיכה יתקבלו אך ורק דרך אתר האינטרנט של הקרן. אין אפשרות הגשה של בקשות
rabinowichתמיכה מודפסות למשרדי הקרן. להגשת הבקשות באופן מקוון >> 

אנא שימו לב כי נערכו מספר עדכונים בכללים ובנהלים להגשת בקשות תמיכה.
היוצריםות מתבקשים לקרוא בעיון את הכללים והנהלים המלאים טרם הגשת בקשת התמיכה;
מסמך הכללים והנהלים המלא מצוי באתר האינטרנט של הקרן בקישור הבא >>

מגישי בקשות התמיכה יקבלו תשובה על בקשתם לתיבת הדוא"ל אותה פירטו בטופס ההגשה
בתוך ארבעה חודשים מהתאריך האחרון להגשה במועד בה הוגשו.

**הגשת הבקשות המקוונת תיעשה דרך אתר האינטרנט של פרוייקט קולנוע, ובאמצעות הקלדת
פרטי טופס הבקשה ישירות לאתר, וצירוף המסמכים הדרושים בקבצים בפורמט PDF. אנו ממליצים
להכין את כל הקבצים הדרושים מראש, טרם תחילת הליך הגשת בקשת התמיכה.

aaaa.linkלטופס ההגשה >>

 

 
דף הבית | אודות | קישורים יצירת קשר | חדשות | מפת האתר © כל הזכויות שמורות Design by Maria Etinger בניית אתר  אינטרנט
. סינמטק תל אביב רח' שפרינצק 2, תל אביב בניית אתרים