TAKRIVbiglogo  

 FB 

 

 

 קול קורא להצטרפות למאגר תרבות לפריפריה

pemiprimiumמועד אחרון: 15.2.17

בימים אלו חברת פמי פרימיום משלימה את עדכון מאגר המופעים והספקים של
פרויקט תרבות לפריפריה של משרד התרבות והספורט, הממשיך את פעילותם
של תרבות לישראל.

מופעים שאושרו בעבר למאגר המופעים נכללו אוטומטית במאגר המופעים
המאושרים. עם זאת, בתאריך 15/2/17 יגרעו מהמאגר אוטומטית מופעים
וספקים שטרם השלימו את קליטתם במערכת.

לכן - מי מכם שטרם השלים את העברת מסמכיו מתבקש לעשות זאת בהקדם!
לנוחותכם, מצורף הקול הקורא למילוי.

aaaa.linkלפרטים נוספים: info.culture@femi.com שירה 

 
דף הבית | אודות | קישורים יצירת קשר | חדשות | מפת האתר © כל הזכויות שמורות Design by Maria Etinger בניית אתר  אינטרנט
. סינמטק תל אביב רח' שפרינצק 2, תל אביב בניית אתרים