TAKRIVbiglogo  

 FB 

 

 

 קול קורא לתפקיד מנכ"ל/ית קרן גשר לקולנוע רב תרבותי

Gesher Logoמועד אחרון להגשת מועמדות: 13.9.16

קרן גשר לקולנוע רב תרבותי מחפשת מנכ"ל/ית בעל/ת יכולת מוכחת בהובלת חזון תרבותי
חברתי ותרגומו לכלל מעשה.

תיאור התפקיד:
 ניהול כללי של עמותה ציבורית הנתמכת ע"י משרד התרבות והספורט מתוקף חוק הקולנוע.
 שותפות עם הנהלת הקרן בעיצוב החזון והמדיניות, בהתאם למטרות הקרן ולנהלי המועצה
הישראלית לקולנוע במשרד התרבות.
 גיבוש אסטרטגיה כוללת לפעילותה של הקרן, וניהול יישומה, בכלל זה יעדים, תכניות עבודה,
משימות וסדרי עדיפויות.
 גיוס משאבים ושיתופי פעולה למיזמים ולפרויקטים בהשקעת הקרן.
 אחריות לגיבוש אמות מידה ומבחנים מקצועיים להשקעה ביוצרים וביצירות קולנועיות.
 אחריות לגיבוש וניהול תקציב הקרן ומערך התמיכות שלה ביוצרים ובפרויקטים בתמיכתה.
 ייזום ועידוד פלטפורמות ופרויקטים חדשניים לקידום חזון הקרן ופיתוח תחומי פעילותה.
 בנוסף לעבודה מול יוצרים וגופים מתחום הקולנוע והטלוויזיה, העבודה כוללת ממשקי עבודה
ישירים מול גורמי ממשל, תקשורת, תרבות, אקדמיה, וגופים חברתיים בזירה הלאומית והבינ"ל.

דרישות המשרה:
 ניסיון והיכרות מעמיקה בתחומי הקולנוע והטלוויזיה בזיקה ישירה לנושאים ולתחומי הפעילות של הקרן.
 ניסיון מוכח בגיוס מקורות מימון ושיתופי פעולה בארץ ובחו"ל בהיקף שלא יפחת מ-5 מיליון ₪.
 ניסיון ניהולי בתחומי התרבות והאומנות שלא יפחת מעשר שנים.
 מחויבות מוכחת לקידום רב תרבותיות ומתן "מקום וקול" לאוכלוסיות מודרות ולפריפריה בישראל.
 ניסיון בעבודה מול גופים ציבוריים, עמותות ומגזר עסקי. ניסיון בעבודה מול מנהל התרבות יתרון.
 השכלה אקדמית: תואר ראשון לפחות.
 כישורים אישיים: יזמות, יצירתיות, ראיה אסטרטגית, יכולות פיתוח והובלה של תהליכים, מנהיגות,
שליטה מלאה (בכתב ובעל פה) בעברית ובאנגלית.

aaaa.linkלהגשת מועמדות יש להעביר קו"ח ומכתב, בעברית ובאנגלית, המסביר את העניין בתפקיד
לדוא"ל il.co.gesher@keren.mancal

aaaa.linkלקול קורא

 
דף הבית | אודות | קישורים יצירת קשר | חדשות | מפת האתר © כל הזכויות שמורות Design by Maria Etinger בניית אתר  אינטרנט
. סינמטק תל אביב רח' שפרינצק 2, תל אביב בניית אתרים