TAKRIVbiglogo  

 FB 

 

 

 קול קורא למופעים עבור ימי תרבות 2016

yemeitarbutמועד אחרון להגשה: 19.6.16

מפעל הפיס, משרד התרבות והספורט ופורום מוסדות תרבות ואמנות
מזמינים גופי תרבות ואמנים מקצועיים להציע מופעים להשתתפות 
ב"ימי תרבות 2016".

במהלך המיזם, שיתקיים זו השנה הרביעית בתאריכים 15-21 בספטמבר,
יועלו מאות מופעים מתחומי אמנויות שונים ביישובים ברחבי הארץ במחיר
סמלי לכרטיס. חגיגת תרבות ישראלית ו מאפשרת לחשוף ולהנגיש תרבות
ישראלית איכותית לקהל רחב ככל האפשר ומהווה הזמדנות נוספת להעניק
תמיכה לאמנים וליוצרים ישראליים.

linkלפרטים נוספים

linkלטופס ההרשמה

 

קול קורא למוסדות תרבות ולאמנים מקצועיים להגשת הצעות להשתתפות
במיזם "ימי תרבות" תשע"ו 2016
של מפעל הפיס בשיתוף משרד התרבות והספורט ופורום מוסדות תרבות
 

 

 

שלום רב,

שבוע "ימי תרבות" מתקיים זו השנה הרביעית, בין התאריכים 21-15 בספטמבר 2016.

במהלך שבוע "ימי תרבות" (להלן גם: "המיזם"), יפתחו עשרות מוסדות וגופי תרבות את שעריהם לקהל הרחב ביישובים ברחבי הארץ ויציגו ממיטב הצגות התיאטרון, מופעי המחול, מופעים מוסיקליים, סרטים, תערוכות אמנות ועוד (להלן: "מופע"), והכל במחיר כניסה סמלי שלא יעלה על 20 ₪ למשתתף.

חגיגת תרבות ישראלית זו מאפשרת לחשוף ולהנגיש תרבות ישראלית איכותית לקהל רחב ככל האפשר ומהווה הזדמנות נוספת להעניק תמיכה לאמנים וליוצרים ישראלים.

חלק בלתי נפרד מהמיזם הינו שינוע מופעים אל מחוץ למוסדות התרבות והצגתם ברחבי הארץ במטרה לאפשר הן לגופים והן לאמנים להופיע במקומות שונים ולפני קהלים חדשים. לפיכך, אנו רואים בכם, מנהלי מוסדות ואמנים, שותפים מלאים למיזם שהצלחתו תלויה בין היתר בנכונותכם לתמחר את המופעים המוצעים במחירי עלות.
השנה, השאיפה הינה לשלב במיזם בין היתר מופעים רב תחומיים, המאגדים תחומי אמנות שונים, ושיתופי פעולה בין מגזריים.

הצעות למופעים יוגשו  עד לתאריך 18.5.16. לא יתקבלו הצעות לאחר מועד זה. אנא הקפידו על עמידה בלוח הזמנים ועל שליחת החומרים בהתאם להנחיות.

 

 

 תנאי הסף להגשת הצעות למיזם "ימי תרבות":

רשאים להגיש הצעה רק אלה העומדים בכל תנאי הסף הבאים:

1. מוסדות תרבות ואמנים מקצועיים שזכו לתמיכת משרד התרבות והספורט בשנים 2015-2014 ברציפות, עבור פעילותם התרבותית/אמנותית באמצעות המחלקות המקצועיות בתחומים הבאים: תיאטרון (רפרטוארי, פרינג' וילדים), מחול ומוסיקה.

2. המופע המוצע זמין להציג ברחבי הארץ בין התאריכים 21-15 בספטמבר 2016.

3. מגיש ההצעה שמופעו ייכלל במיזם, מתחייב לשתף פעולה במאמצי השיווק, הפרסום ויחסי הציבור של המיזם.

 

הנחיות להגשת ההצעה:

1. יש להגיש ההצעה על גבי הטופס המקוון המצורף, עד לתאריך 18.5.16 בשעה 23:59.

2. יש להקפיד על מילוי כל הפרטים ועל צירוף כל המסמכים והחומרים כנדרש בטופס המקוון.

 

ערכים לבחירת המופעים שישתתפו במיזם ואופן שיבוצם ביישובים:

ההצעות שיתקבלו ייבחנו ע"י ועדה אמנותית שתעסוק בבחירת המופעים ושיבוצם ביישובים, בין היתר, על פי השיקולים הבאים:

1. איכות אמנותית של המופע ושל מגיש ההצעה.

2. גיוון:

יצירת תמהיל מגוון של מופעים שייתן ביטוי, בין היתר, לאלה:

2.1.      מגוון של מוסדות תרבות ומגוון של אמנים מתחומי האמנות והתרבות השונים

2.2.      התאמת המופעים למגוון של קהלים ולהעדפותיהם של היישובים

2.3.      שיתוף מוסדות תרבות ואמנים שלא השתתפו בעבר במיזם

3.         מפרט טכני:

התאמת המופע למפרט הטכני של האולמות ביישובים.

4.         תקציב:

4.1.      עלות המופע המוצע

4.2.      התקציב הכולל של המיזם וגובה התקציב שהוקצה במסגרת המיזם לסוגה שאליה משתייך המופע.

 

* למען הסר ספק, הגשת הצעה במסגרת ה"קול קורא" אינה מבטיחה השתתפות במיזם "ימי תרבות" 2016.

* מפעל הפיס רשאי לבחור גם מופעים שאינם הוגשו במסגרת ה"קול קורא" וליזום פנייה לגופים נוספים.

קישור לטופס ההרשמה

 

 
דף הבית | אודות | קישורים יצירת קשר | חדשות | מפת האתר © כל הזכויות שמורות Design by Maria Etinger בניית אתר  אינטרנט
. סינמטק תל אביב רח' שפרינצק 2, תל אביב בניית אתרים